Menü Bezárás

GAZDASÁGÁTADÁS: KEDVEZŐ VÁLTOZÁSOK JÖHETNEK!

Egy törvényjavaslat alapján kedvező változások jöhetnek a gazdaságátadási törvényben.
Milyen feltételeknek kell megfelelnie az Átadónak?
– Első és legfontosabb szempont, hogy átadó az lehet, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt legkésőbb 5 éven belül eléri (tehát nagyságrendileg 60 éves életkortól lehet ilyen szerződést kötni). Életkori felső határa természetesen nem lesz az átadói pozíciónak, tehát valaki akár 100 évesen is dönthet az átadás mellett.
– Az átadónak őstermelőnek vagy egyéni vállalkozónak kell lennie legalább 10 éve (kedvező változás, hogy a 10 év meglétét nem egyvégtében vizsgálják majd, hanem összesen, a pályafutása alatt)
– Azok a földek adhatók át, melyeket az átadó legalább 5 éve használ (ebben is kedvező változás jön, lásd a következő pontot).
Nem lesz probléma, ha már az Átvevő vagy a családi cég használja az Átadó földjeit
Mivel egy családon belül sokszor már megindult a generációváltás folyamata, a földek gyakran már a gyermekek, családtagok használatában vannak, ezért a gazdaságátadás szerződés feltételei is ehhez igazodnak majd:
Akkor is teljesülnek az előző pontban leírt, földhasználatra vonatkozó feltételek, ha a földeket az átadó közeli hozzátartozója vagy a tulajdonában lévő cég használja (a cégben legalább 25%-os tulajdoni részesedés az elvárás).
Adómentesen és illetékmentesen lehet átadni a gazdaságot!
– Rendkívül komoly eredmény, hogy a gazdaságátadási szerződés mentességet biztosít az illetékfizetési kötelezettség alól, függetlenül attól, hogy ingyenesen vagy ellenérték fejében vagy hogy melyik családtag számára kerül átadásra a gazdaság.
– Fontos, hogy a korábbi (5 éven belüli) földvásárláshoz kapcsolódó illetékmentességet sem veszítjük el a gazdaságátadással.
– Mentesség jár majd a személyi jövedelemadó tekintetében is, hiszen ha ellenérték fejében kerül átadásra a gazdaság, az az Szja szempontjából nem minősül majd jövedelemnek.
– Szintén érdemi segítség lesz, hogy a gazdaságátadási szerződés jóváhagyása iránti eljárás díj- és illetékmentes, sőt amennyiben hiteljogviszony is átadásra kerül, akkor mentesülünk az újbóli közjegyzői díj alól.
– Az már korábban elrendezésre került, hogy az ÁFA tekintetében jogutódlásnak kell tekinteni a gazdaságátadást.
[ÁFA törvény 17. § (3) bek. k) pont]
Forrás: Facebook

Kapcsolódó bejegyzések