Menü Bezárás

Törvényjavaslat a földforgalmi szabályok módosítására

A Parlament előtt van egy törvénycsomag, amely változást hozhat a Földforgalmi törvényben.

Néhány változást kiemelve ezek közül:

Egyértelművé teszik, hogy mit tekintünk életvitelszerű lakáshasználatnak

Megerősítésre kerül, hogy a helyben lakás elsősorban a lakóhelyhez kapcsolódik, de ha valakinek tartózkodási helye is van bejelentve, úgy ez utóbbit veszik figyelembe (a lényeg, hogy semmiképp nem lehet két településen is helyben lakásra hivatkozni).

Továbbra sem szükséges ehhez jegyzői igazolás.

Látni fogjuk az adásvételiben, ha többlethasználati megállapodás van a területen

Ha olyan földet adnak el, amelyet más személy használ, akkor az adásvételi szerződésnek jelenleg is tartalmaznia kell egy tájékoztatást a földhasználat időtartamáról és ellenértékéről.

Ezzel kiszűrhetők az olyan helyzetek, amikor a vevő úgy venné meg a földet, hogy nincs információja a bérleti szerződésről és a bérleti díjról.

Igen ám, de a többlethasználati megállapodás jogilag nem tartozik ebbe a kategóriába (mivel az nem földhasználati jogcím, hanem közös tulajdon használatának minősül).

A törvényjavaslat ezt a joghézagot pótolja, előírva, hogy ha többlethasználati megállapodás van érvényben a megvásárolni kívánt tulajdoni hányadon, akkor ennek a tényét is fel kell tüntetni az adásvételi szerződésben.

Gyorsított eljárással rendezhetik a föld helyzetét, ha már rég elhunyt a bejegyzett tulajdonos

 Több tízezerre becsülhető azon földeknek a száma, melyeknek a tulajdonosa már régóta elhunyt.

Ezek a földek gyakran parlagon hevernek, a gyomnövények és az enyészet martalékaként.

A tulajdonjog rendezésére azonban most egy gyorsított eljárás jön a jogszabályban:

Ha a tulajdonosként bejegyzett személy haláláról a földhivatal tudomást szerez, hivatalból értesíti a jegyzőt a hagyatéki eljárás vagy a póthagyatéki eljárás megindítása céljából.

A folyamat gyorsítása érdekében a közjegyző ilyenkor hirdetményt bocsát ki és ha ennek a határideje alatt a közjegyzőhöz igénybejelentés nem érkezik, a közjegyző a hagyatékot az államnak adja át.

Fontos, hogy erre az eljárásra az olyan 5000 m2-nél kisebb méretű ingatlanok esetében kerülhet, melynek tulajdonosa már legalább 15 éve elhunyt.

A törvényjavaslat itt olvasható: https://www.parlament.hu/irom42/08000/08000.pdf

Forrás: MAGOSZ

Kapcsolódó bejegyzések