Az Európai Bizottság 2023. június 30-án elfogadta a (EU) 2023/1343 végrehajtási rendeletet, amely sürgősségi támogatási intézkedésről rendelkezik a bulgáriai, magyarországi, lengyelországi, romániai és szlovákiai gabona- és olajnövény-ágazat számára. A kormany.hu-n megjelent rendelet-tervezet a sürgősségi támogatási intézkedés tagállami végrehajtásához szükséges szabályokat tartalmazza.

A támogatás rendelkezésre álló keretösszege legfeljebb 15,93 millió eurónak megfelelő forintösszeg, ami körülbelül 6 milliárd forint.

“(1) Támogatás igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki

a) a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló 2022. évi LXV. törvény 10. § (2) bekezdés c) pontja szerinti kedvezményezett,

b) a 2022. évi egységes kérelme alapján véglegessé vált döntéssel lezárt, legfeljebb 500 hektár jóváhagyott mezőgazdasági területtel rendelkezik, és ezen belül legfeljebb 100 hektár kukorica termőterület után részesült támogatásban,

c) a 2023. évi egységes kérelmében alapszintű jövedelemtámogatás iránti kérelmet nyújtott be,

d) az 1. mellékletben felsorolt, a cégnyilvántartásban szereplő adatok szerint és a Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (a továbbiakban: TEÁOR) szerinti TEÁOR’08 alá tartozó tevékenységet folytató vállalkozás (a továbbiakban: vevő) részére a 2023. május 15. napjától a 2023. szeptember 15. napjáig terjedő időszakban legalább 10 tonna mennyiségű kukoricát értékesített,

e) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

ea) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás, csődeljárás, illetve egyéb a megszűntetésére irányuló eljárás alatt, és

eb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelményeknek, valamint f) a kérelembenyújtással egyidejűleg nyilatkozik az e) pontban foglaltakról.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feltételeket teljesítő mezőgazdasági termelő által igénybe vehető hektáronkénti támogatás összege a 3. § szerinti keretösszeg és az összes, az (1) bekezdés szerinti feltételeket teljesítő mezőgazdasági termelő vonatkozásában jóváhagyott (1) bekezdés b) pontja szerinti kukorica termőterület hányadosaként kerül meghatározásra.

(3) Nem jogosult a támogatás igénybevételére az a termelő, akinek vagy amelynek kukorica termőterületére a 2022. kárenyhítési év vonatkozásában benyújtott kárenyhítő juttatás iránti kérelmére a 2011. évi CLXVIII. törvény 14. § (2) bekezdése alapján az agrárkár-megállapító szerv 100% mértékű hozamcsökkenést állapított meg.”

Feldman Zsolt államtitkárt korábban arról kérdeztük, hogy összegszerűen ez mennyit fog jelenteni a gazdáknak, azt válaszolta, hogy 10 ezer forint/hektár nagyságrendről beszélhetünk. A teljes interjú ITT olvasható.

A rendelettervezet teljes terjedelemben ITT érhető el, augusztus 24-ig van lehetőség a véleményezésre, az észrevételeket a tarsadalmiegyeztetes@am.gov.hu címen fogadják.

Indexkép: Shutterstock

Facebook: Agroinform