Menü Bezárás

Elindult a Közös Értékeink Program!

Várjuk a demokrácia, az emberi jogok és a jogállami normák érvényesítése mellett elkötelezett civil szervezetek jelentkezését!

A program célja, hogy olyan összetartó és cselekvő civil közösségeket támogasson, amelyek tagjai munkájuk során új partnerségeket alakítanak, fejlődnek szervezetként, bővítik módszertani tudásukat, miközben konkrét kampányokat is megvalósítanak. Olyan terveket várunk, amelyek megvalósítása elősegíti, hogy Magyarországon mindenki élhessen az őt megillető jogokkal, részt vehessen saját élete alakításában és beleszólhasson közös ügyeinkbe, függetlenül attól, hogy honnan jött, hogyan gondolkozik, milyen körülmények között él.  A program ezeknek megfelelően három prioritás köré rendeződik:

Partnerségben, Fejlődésben, Akcióban!

Az első pályázati kiírás a honlap PÁLYÁZATI FELHÍVÁS menüpontjában érhető el. 

A pályázatokat a honlap online űrlapján kell benyújtani, amit regisztráció után lehet elérni!

Tovább a regisztrációhoz


Felhívás szakértőknek

Szakértőket keresünk a Közös Értékeink Programhoz beérkező pályázatok szakmai értékelésére! A külső, független értékelők feladata a pályázatok pontozása, valamint részletes írásbeli értékelése a pályázati felhívásban szereplő értékelési szempontok alapján. A szakértőknek szóló felhívás a a pályázati felhívás menüpontban érhető el.


Tájékoztató fórumok

A következő hetekben a program munkatársai tájékoztató fórumokat, műhelymunkákat tartanak a program részletesebb ismertetésére, a pályázatírás megkönnyítésére és az érdeklődők kérdéseinek megválaszolására. Az országszerte és online is megrendezésre kerülő eseményekre minden érdeklődőt szeretettel várunk! Helyszínek és időpontok a TÁJÉKOZTATÓ FÓRUMOK menüpontban.


Közös Értékeink

Mik azok a közös értékeink – és mi közöm hozzájuk?

A Közös Értékeink Program olyan civil szervezeteket támogat, amelyek munkájukkal elősegítik, hogy mindannyian élhessünk az Európai Unióban garantált jogainkkal.

Amikor valaki pályázat írásán gondolkodik, érdemes a következőket szem előtt tartania: hogyan kapcsolódik az én munkám ezekhez az értékekhez? Kiknek, milyen jogát védem? Hogyan fognak ezek a jogok jobban érvényesülni a munkám eredményeként?

Az alapvető emberi értékeket ugyanis jogainkon keresztül tudjuk érvényesíteni. Szerte a világon minden embert születésétől fogva egyenlően megilletnek az alapvető szabadságjogok. Ezek közé tartoznak ma már természetesnek tartott dolgok: mindenkinek joga van az élethez, a testi és szellemi sértetlenséghez, a szabadsághoz, a személyi biztonsághoz, a magánélethez, továbbá tilos bárkit rabszolgaságban tartani, megkínozni vagy megalázó módon bánni vele. Hasonlóan mindenkit megillet a magánélet védelme, a gondolat-, vallás-, szólás-, mozgás- és egyesülés szabadsága, a törvény előtti egyenlőség, a tisztességes jogi eljárás és a választásokon való részvétel.

Ezek az úgynevezett első generációs szabadságjogok. Ezeken túl védelem illeti a társadalom gyengébb, sérülékenyebb tagjait – az időseket, gyerekeket, fogyatékkal élőket -, a munkavállalókat vagy a nők és férfiak egyenlőségét is. Végül pedig, mindenkinek joga van a szociális biztonsághoz, az egészséghez, a tiszta környezethez és a tisztességes ügyintézéshez is.

Ezeknek az alapvető jogoknak a betartása mindenkinek feladata, a legtöbb teendője mégis az államnak van: sok esetben tartózkodnia kell valamilyen cselekvéstől (pl. a polgárok magánéletébe való beavatkozástól), vagy épp ellenkezőleg: cselekednie kell (pl. azért, hogy környezetünk tiszta és egészséges maradjon).

A második világháború óta nemzetközi egyezmények sora foglalja írásba a fenti jogokat. Az Európai Unió tagállamai ezeket különböző időpontokban, módokon és formában építették be nemzeti jogrendjükbe, ezért 2012-ben az EU úgy döntött, hogy létrehoz egy egységes, közös dokumentumot – ez az Alapjogi Charta. A Chartát az elmúlt 10 évben a társadalmi változások, valamint a tudományos és technológiai fejlődés fényében folyamatosan aktualizálták. (A Charta az uniós jogtárban itt érhető el.)

Az Alapjogi Charta hat fejezete: Méltóság, Szabadság, Egyenlőség, Szolidaritás, Polgárok jogai és Igazságszolgáltatás összesen 52 rövid cikkelyben részletezi az Unióban érvényes jogokat. Bár a Charta szűken véve csak az uniós intézmények és jog területén alkalmazandó, nekünk, civil szervezeteknek útmutatásul szolgál, amikor azért dolgozunk, hogy Európa és benne Magyarország egy jobb hely legyen.

A Közös Értékeink Program során is ezekhez az alapvető jogokhoz kapcsolódó terveket várunk. Egy jól megírt pályázat célja ugyanis, hogy a tervezett tevékenységek hozzájáruljanak e jogok mindennapokban való érvényesüléséhez, például azáltal, hogy

  • megvédi azokat, akiknek valamilyen joga sérül;
  • fejleszti az emberek joggyakorláshoz szükséges készségeit és képességeit,
  • lehetőséget teremt arra, hogy bárki megélhesse jogait;
  • felhívja a jogalkotók és döntéshozók figyelmét valamilyen jogsérelem kockázatára;
  • tudatosítja, hogy ezek a jogok mennyire fontosak mindannyiunk életében;
  • hozzájárul ahhoz, hogy mások aktívan tegyenek értük.

Minden pályázónak érdemes végiggondolnia a fenti szempontokat, mielőtt belekezd pályázata megírásába.

Jó munkát és sok sikert kívánunk!

Forrás:https://kozosertekeink.hu/

Kapcsolódó bejegyzések