Menü Bezárás

Mikor tekinthető arányosnak a haszonbérleti díj?

A haszonbérleti díj főszabály szerint nem lehet magasabb, mint az átlagos bérleti díj + maximum 20%.

 

 

 

Lehet-e ennél magasabb a bérleti díj?

 

Csak akkor, ha ez az értéktöbblet objektívan igazolható.

 

Ilyen objektív tulajdonság például:

– a területek fekvése,

– a földek minősége (AK értéke),

– öntözhetősége,

– művelhetősége,

– közútról való megközelíthetősége.

 

Nem lehet figyelembe venni a bizonytalan, jövőbeni  eseményeket, és a haszonbérlő elhatározásától, kockázatvállalásától függő körülményeket sem.

 

 

 

Amennyiben az eltérés objektívan nem igazolható:

 

Úgy a bérleti díj aránytalannak minősül, és a földhivatal megtagadja a szerződés jóváhagyását [Földforg. tv. 53. § (2) bek. a) pont]

 

 

 

Ki bizonyítja a bérleti díj aránytalanságát?

 

A földhivatalnak kell bizonyítania a haszonbérleti díj aránytalanságát [Ákr. 62. § (1) bek.]

 

A kérdés szakszerű megválaszolásához nem elegendő a felek válasza, így szakértő kirendelése is szükségessé válhat.

 

 

 

Amennyiben a földhivatal nem vizsgálja az aránytalanságot:

 

Amennyiben felmerül az aránytalanság gyanúja, de a földhivatal tényállás-tisztázási kötelezettségének nem vagy nem kielégítően tesz eleget, úgy határozata a közigazgatási bíróságon megtámadható.

 

 

 

Már nem kell külön igazolni, hogy a magas díj előhaszonbérletre jogosultakat tartott távol:

 

Az olyan haszonbérleti díj, amely jelentős mértékben meghaladja az átlagos haszonbérleti díjat, feltételezhető, hogy alkalmas más jogosultak előhaszonbérleti jog gyakorlásától való távol tartására.

 

Azt külön igazolni már nem kell.

Kapcsolódó bejegyzések