Mikor tekinthető arányosnak a haszonbérleti díj?

A haszonbérleti díj főszabály szerint nem lehet magasabb, mint az átlagos bérleti díj + maximum 20%.

 

 

 

Lehet-e ennél magasabb a bérleti díj?

 

Csak akkor, ha ez az értéktöbblet objektívan igazolható.

 

Ilyen objektív tulajdonság például:

– a területek fekvése,

– a földek minősége (AK értéke),

– öntözhetősége,

– művelhetősége,

– közútról való megközelíthetősége.

 

Nem lehet figyelembe venni a bizonytalan, jövőbeni  eseményeket, és a haszonbérlő elhatározásától, kockázatvállalásától függő körülményeket sem.

 

 

 

Amennyiben az eltérés objektívan nem igazolható:

 

Úgy a bérleti díj aránytalannak minősül, és a földhivatal megtagadja a szerződés jóváhagyását [Földforg. tv. 53. § (2) bek. a) pont]

 

 

 

Ki bizonyítja a bérleti díj aránytalanságát?

 

A földhivatalnak kell bizonyítania a haszonbérleti díj aránytalanságát [Ákr. 62. § (1) bek.]

 

A kérdés szakszerű megválaszolásához nem elegendő a felek válasza, így szakértő kirendelése is szükségessé válhat.

 

 

 

Amennyiben a földhivatal nem vizsgálja az aránytalanságot:

 

Amennyiben felmerül az aránytalanság gyanúja, de a földhivatal tényállás-tisztázási kötelezettségének nem vagy nem kielégítően tesz eleget, úgy határozata a közigazgatási bíróságon megtámadható.

 

 

 

Már nem kell külön igazolni, hogy a magas díj előhaszonbérletre jogosultakat tartott távol:

 

Az olyan haszonbérleti díj, amely jelentős mértékben meghaladja az átlagos haszonbérleti díjat, feltételezhető, hogy alkalmas más jogosultak előhaszonbérleti jog gyakorlásától való távol tartására.

 

Azt külön igazolni már nem kell.

Hozzászólás

Hozzászólás

Bejegyzés szerzője: Gazdakör Iroda