Fontos tudnivalók betakarítás során!

Vad Róbert a Csongrád Megyei Balesetmegelőzési Bizottság titkára a betakarítás során felmerült szabályokra hívta fel a figyelmet.

A nyári mezőgazdasági munkák miatt több mezőgazdasági vontató, lassú jármű és önjáró munkagép vesz részt a közúti forgalomban, melyek jelenléte fokozott baleseti kockázatot rejt magában. Ebben az időszakban a munkálatokhoz használt járműveket érintő közlekedési balesetek leggyakrabban a kanyarodási és az elsőbbségi szabályok megsértése, valamint a nem megfelelő kivilágítás miatt következnek be. A közutakat igénybe vevő maganjáró erő-és munkagépeknek, szállítójárműveknek rendelkezniük kell:

  • hatósági jelzéssel,

  • állandó vagy ideiglenes rendszámmal,

  • forgalmi, vagy ideiglenes forgalmi engedéllyel,

  • kötelező gépjármű felelősségbiztosítással (KGFB).

A 25 km/h sebességnél gyorsabban haladni képes gépeken 3 betűből és 3 számból álló rendszámnak kell lennie, valamint érvényes forgalmi engedéllyel és érvényes KGFB-vel is rendelkeznie kell. Ezek a gépek közúton maximum 40 km/h sebességgel haladhatnak és kifogástalan műszaki állapotban kell lenniük. A 25 km/h sebességnél lassabb gépek, melyek rendszeresen használják a közúthálózatot, piros színű rendszámmal kell, hogy rendelkezzenek, kiegészítve érvényes forgalmival és érvényes KGFB-vel. Azok a gépek, amelyek a közutat csak ideiglenesen veszik igénybe, zöld rendszámmal kell, hogy el legyenek látva. Ez az ideiglenes rendszám egy „M” betűből és mögötte 6 számjegyből áll. A rendszám mellé egy indítási napló, egy ideiglenes forgalomban tartási engedély és egy érvényes KGFB kell, hogy tartozzon. Ez az előírás vonatkozik a gabonakombájnokra is! Fontos, hogy ezek a gépek nem lehetnek képesek 25 km/h sebességnél nagyobb tempóra.

Az említett feltételeken túl az alábbi szabályokra kell figyelniük a munkagéppel közlekedőknek:

Fontos, hogy a vezető, mielőtt a járművel a telephelyről elindul, köteles a kormányberendezést, fékberendezést, a gumiabroncsok, valamint a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek az ellenőrzésnek teljes körűen ki kell terjednie a pótkocsira, illetve a további vontatmányokra is! A járművezető az úthasználat megkezdése előtt tájékozódjon az útvonalra vonatkozó forgalmi rendről és az aktuális forgalomkorlátozásokról!

A járműnek, járműszerelvénynek a közút területének legkisebb igénybevételével kell közlekednie!

Földútról szilárd útra történő felhajtás előtt a járműre tapadt sarat el kell távolítani, hogy az ne szennyezze be az úthálózatot. Aki a közút jelzéseit eltakaró szennyeződést visz fel az útra, az köteles annak biztonságos eltávolításáról gondoskodni – gondoljunk itt a sáros munkagépekre, melyekről a sárdarabok az útra hullnak, adott esetben fontos jelzéseket is elfedhetnek.  A rakományt úgy kell elhelyezni a járműveken, hogy az a vezetőt ne zavarja a szabad kilátásban, valamint a forgalomban résztvevő többi közlekedőt ne veszélyeztesse.

Különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a rakomány rögzítésére, letakarására, és a közútra történő felhajtás előtt az adapterek leszerelésére is! A járművek méretéből és sebességéből adódóan a legveszélyesebb manőver az irányváltoztatás, ezért a közútról történő fel-és lekanyarodást kiemelt körültekintéssel kell végrehajtani!

Eddigiekben a mezőgazdasági gépek vezetőihez szóltunk, most viszont a személygépjárművek vezetőinek adnánk néhány jó tanácsot. A betekarítási munkálatok miatt a mezőgazdasági gépek úticéltól függöen nem csak az alsóbbrendű utakat veszik igénybe. Előfordulhatnak nagyobb forgalmat lebonyolító főutakon is. Gondolok itt a 55-ös vagy 47-es főútra. Ezért arra hívnám fel a gépjárművezetők figyelmét, hogy ebben az időszakban a munkagépek lassabb haladására tekintettel, fokozott óvatossággal közlekedjenek. Van még egy nagyobb fontos kulcsszó, a TÜRELEM! Nyilván lassabban haladnak, és látszólag megfogják a forgalmat, de ilyenkor a mi érdekünkben is dolgoznak a munkagépek.

Hozzászólás

Hozzászólás

Bejegyzés szerzője: Gazdakör Iroda