Menü Bezárás

Terményüket piacokon, illetve interneten keresztül értékesítő mezőgazdasági őstermelők bizonylatolási gyakorlata

Gyakran felmerül a kérdés a gazdálkodók körében, miszerint növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás TEÁOR kódja alatt a megtermelt javak értékesítése piacokon, vagy online térben egyaránt végezhető-e vagy ehhez külön kereskedelmi kód felvétele is szükséges. A kérdés egyértelmű tisztázása különösen az érintett ügyletek adóügyi bizonylatolása szempontjából elengedhetetlen.

Főszabály szerint az adóalany köteles a belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítésekről a termék beszerzője részére számla kibocsátásáról gondoskodni. Az Áfa tv.-ben meghatározott jogszabályi feltételek teljesülése esetén az értékesítő adóalany azonban mentesülhet a számlakiállítási kötelezettség alól, ilyenkor viszont a beszerző részére nyugta kibocsátásáról kell gondoskodnia.

A hatályos pénztárgépes rendelet (48/2013. NGM rendelet) 1. számú mellékletében deklaratív meghatározásra kerülnek azok a tevékenységi körök, amelyek végzése esetén az adóalany köteles a nyugtaadási kötelezettségét pénztárgéppel teljesíteni, kézi nyugta kiállítására ebben az esetben nincs lehetőség.

A csomagküldő, internetes kiskereskedelmi tevékenységet (TEÁOR ’08 47.91) a hatályos pénztárgéprendelet tartalmazza, mint olyan tevékenységet, amely pénztárgéphasználati kötelezettséget keletkeztet, azonban a piacokon, vásárokon, fesztiválokon, alkalmi rendezvényeken történő kiskereskedelmi értékesítésre (TEÁOR ’08 47.8) nem terjed ki (ide tartozik a közterületi értékesítés is), azaz e kereskedelmi tevékenység folytatása – ilyen helyen történő kiskereskedelmi értékesítés – esetén az hatályos rendelkezések alapján nem kötelező a pénztárgépes nyugtaadás, az értékesítés adóügyi bizonylataként kézzel kiállított nyugta is elegendő.

A fentiek alapján, ha a mezőgazdasági őstermelőnek az általa megtermelt javak érétékesítéséhez külön kereskedelmi kód felvételére lenne szüksége és nem végezhetné azt, a TEÁOR’08 01 kód alatt, úgy az online térbe történő kiskereskedelem esetén pénztárgéphasználatára válna kötelezetté.

A Központi Statisztikai Hivatal álláspontja szerint azonban statisztikai szempontból a mezőgazdasági őstermelők által végzett növénytermesztés, állattenyésztés keretében megtermelt javak értékesítése (akár piacon, akár interneten keresztül) beletartozik a TEÁOR’08 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások tételeibe, ezáltal az értékesítéshez statisztikai szempontból nem szükséges külön kereskedelmi kód felvétele.

Ez azt jelenti, hogy a terményeiket akár piacon, akár interneten keresztül értékesíti a mezőgazdasági őstermelő – tekintettel arra, hogy a TEÁOR’08 01 tevékenységi kör nem tartozik a pénztárgépes rendelet által meghatározott pénztárgéphasználatához kötött tevékenységi körök közé -, ezen ügyletekről számla kiállításával, vagy a számlakiállítási kötelezettség alóli mentesülés esetén kézi nyugta kibocsátásával gondoskodhat. Megjegyzendő továbbá, hogy az ilyen módon megszerzett bevétel személyi jövedelemadózás szempontjából mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó bevételnek minősül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a mindenkor hatályos jogszabálynak megfelelőlen kell eljárni. Vonatkozó jogszabályok:

  • az általános forgalmi adóról évi CXXVII. törvény
  • a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet
  • a személyi jövedelemadóról 1995. évi CXVII. törvény

NAK / Dr. Buzás Tivadar

Forrás: NAK

Kapcsolódó bejegyzések