Menü Bezárás

AÖP állásfoglalás

A KAP Nemzeti Irányító Hatóság 4/2023. sz. közleménye az Agro-ökológiai Programban (AÖP) felhasznált mikrobiológiai készítmények, kondicionálók és biológiai ágensek engedélyokirat szerint kijuttatandó mennyiségeiről.

A 15/2023. (IV.19.) AM rendeletben szabályozott Agro-ökológiai Program (a továbbiakban: AÖP) egyes gyakorlataiban kijuttatandó mikrobiológiai készítmények, talaj- és növénykondicionálók, nitrogénmegkötő készítmények, valamint biológiai ágensek körét a KAP Nemzeti Irányító Hatóság 3/2023. sz. közleménye határozza meg.

Amint azt a rendelet 14.§ (2) bekezdésének c) pontja, 15.§ (2) bekezdésének c) pontja, 27.§ (2) bekezdésének c) pontja, 28.§ (2) bekezdésének c) pontja, valamint 29.§ (2) bekezdésének c) pontja egyaránt rögzíti, az egyes készítmények kijuttatása kizárólag akkor fogadható el az adott AÖP gyakorlat teljesítéseként, ha azt minden tekintetben az engedélyokiratnak megfelelően használták fel.

Az engedélyokiratok sok esetben egyetlen konkrét dózis helyett kijuttatható dózis-tartományokat határoznak meg – minimum és maximum értékekkel –, akár felhasználási növénykultúránként eltérőeket. Ugyanígy a kezelések száma is változhat az engedélyokiratban rögzített értékek között. Gyakori, hogy az engedélyokirat szóhasználatában az „ajánlott” kifejezés jelenik meg; akár a dózis, akár a kezelések száma tekintetében. Ezek a dózisok és kezelésszámok azonban ugyanolyan kötelező paramétereknek tekintendők az AÖP gyakorlatainak teljesítése keretében, mint bármely más szabály.

Az engedélyokirat ugyanis ellenőrzött körülmények között elvégzett, objektív hatásossági és hatékonysági vizsgálatok eredményein alapul. Ennélfogva az egyetlen hivatalos dokumentum, amihez a gyakorlati felhasználást igazítani kell. Az engedélyokiratban foglaltaktól eltérni akkor sincs lehetőség az AÖP-ben, ha a gyártó vagy a forgalmazó erre kifejezett javaslatokat fogalmaz meg.

Amennyiben például egy készítmény 2-4 kezelést és kezelésenként 10-30 liter/hektár dózist határoz meg, úgy az AÖP keretében akkor fogadható el teljesítésként a készítmény kijuttatása, ha legalább 2 alkalommal és alkalmanként legalább 10 liter/hektár dózissal juttatták ki a megfelelő kultúrában. Amennyiben az engedélyokirat napszakra, évszakra, a kijuttatás technológiájára vagy bármely egyéb körülményre nézve további előírásokat fogalmaz meg, úgy azokat maradéktalanul be kell tartani.

Fokozott figyelmet kíván a termelőtől, hogy bizonyos – jellemzően őszi vetésű – kultúrákban történő felhasználás során a készítmények engedélyokirata úgy határozza meg a kezelések számát és időzítését, hogy azok egy része a vetés évére, míg fennmaradó része a vetést követő évre kell hogy essen. Az AÖP gyakorlatok azonban az igénylés naptári évére vonatkoznak; így kizárólag azok a kezelések vehetők figyelembe, amelyeket az igénylés évében végeztek el. Ha például egy növénykondicionáló készítményt 2-4 alkalommal szükséges kijuttatni egy őszi búza kultúrában a kelés és a virágzás közötti időszakban, akkor a kérelmezés évében legalább 2 kezelésnek kell történnie, de a búza teljes vegetációs idejében a kezelések száma nem haladhatja meg a 4-et.

Különleges helyzetet jelent, amikor egy készítmény (pl. biológiai ágens) növényegészségügyi okokból ún. szükséghelyzeti engedélyt kap olyan felhasználásra, ami az eredeti engedélyokiratában nem szerepel. Természetesen az ilyen készítmény-felhasználás is elfogadható lehet az AÖP megfelelő gyakorlatában, ha a termelő maradéktalanul betartja a szükséghelyzeti engedélyben foglaltakat, s a készítmény szerepel a KAP Nemzeti Irányító Hatóság 3/2023. sz. közleményében közzétett listán.

Forrás: agrodopping.hu

Kapcsolódó bejegyzések