Menü Bezárás

Fontos tájékoztatás az ENAR adatszolgáltatás ellenőrzését érintő változásokról

A termeléshez kötött támogatásra (VCS) vonatkozó uniós szabályok előírják a támogatással érintett állatfajok nyomon követését az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (ENAR). Az Európai Bizottság 2018-ban célzott vizsgálatot kezdett a magyar termeléstől függő önkéntes támogatási rendszer állatalapú jogcímeit érintően.

Az Európai Bizottság tájékoztatásában felhívta a figyelmet arra, hogy az állatlétszám alapú támogatások kifizetésének alapját biztosító nyilvántartások kiemelt jelentőséggel bírnak a támogatások odaítélésében, ezért a nyilvántartásokra vonatkozó szabályok betartását szigorúan kell ellenőrizni.

Az uniós előírások alapján kötelező és a jogcímekre vonatkozó hazai jogszabály is 2015 óta támogatási feltételként írja elő a tenyészetben lévő állatállománynak a szarvasmarha/juh ENAR rendelet szerinti jelölését, nyilvántartását és az adatok határidőre történő bejelentését.

A Magyar Államkincstár ugyanakkor eddig nem vizsgálta az ENAR előírásokra vonatkozó bejelentési határidők betartását – magát a bejelentés tényét igen, de annak késedelmes jellegét nem –, ezért az Európai Bizottság auditorai az eddigi gyakorlat megváltoztatását írták elő.

Ez azt jelenti, hogy az eddigi gyakorlattal ellentétben a Magyar Államkincstár most már az ENAR előírásokra vonatkozó bejelentési határidők betartását is kénytelen lesz ellenőrizni a jövőben.

Fentieken túlmenően, az eddig nem teljesen egyértelmű uniós szabályozási környezetet -a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 31. cikkének módosítása idei évtől kezdődően egyértelműen rendezi a kérdéskörre vonatkozó előírást.

A késedelmes ENAR adatmegadás miatti szankcionálási kötelezettség azokra az esetekre vonatkozik, amelyek a támogatási jogosultság feltételét alátámasztó bejelentéseket érintik. Ezek lehetnek a birtokon tartási időszak során megvalósuló bejelentések vagy olyanok, melyek nem a birtokon tartási időszakra vonatkoznak, de hatással vannak a jogosultsági feltételek megállapítására.

Mivel az ENAR adatrendszere jelenleg még nem teszi lehetővé a támogathatóságot alátámasztó adatok előzetes lekérdezhetőségét, így a Magyar Államkincstár nem tudja az idei év kérelem beadási folyamatában a szükséges ENAR adatszolgáltatási előírásoknak megfelelő egyedeket megszemélyesíteni az ügyfél és a jogosult állat előzetes összekapcsolásával. Ezért megnő a termelők és a kérelembeadásban közreműködők felelőssége, mivel nekik lesz lehetőségük a határidőre történő ENAR adatszolgáltatás tekintetében nem megfelelő egyedeket kivenni a kérelmezett egyedek köréből.

Fentiekre figyelemmel – és az Agrárminisztérium megkeresésére is – kiemelten kérjük az érintett állattartókat, hogy a fokozottan tartsák be a bejelentési határidőket és másoknak is hívják fel a figyelmét a változásra!

NAK/Dúl Udó (Forrás: AM)