Búcsúzhatunk a M kezdetű mezőgazdasági és az Y kezdetű lassú jármű rendszámoktól

Itt a rendszámreform első lépcsője. Bő egy év és búcsút inthetünk a ma széleskörűen alkalmazott “M” kezdetű, zöld karakterszínű mezőgazdasági, illetve a két évtizede bevezetett “Y” kezdetű, piros karakterű lassú jármű rendszámoktól.

Az országgyűlés 134 igen, 51 nem szavazat és három tartózkodás mellett elfogadta az Innovációs és Technológiai Minisztérium jogharmonizációs célú előterjesztését, amely szerint 2021 január 1-től, egységes „I” kezdőbetűs rendszámba vonnák össze a jelenlegi E, M, SP, P és Z betűjelű, ideiglenes rendszámtáblákat.Ezzel egy időben megszűnnek az ideiglenes behozatali vámeljárás alá vont járműre kiadott ideiglenes V betűjelű, valamint a lassú járművek speciális, fehér alapon, piros Y kezdetű rendszámai is. Állítólag a kivezetés a járműtulajdonosok részére nem jelent majd adóteher-növekedést.

Bő egy év és ezektől a rendszámoktól búcsúzhatunk

Mivel jelenleg a mezőgazdasági traktorok és önjáró gépek jelentős része „M” betűjelzésű, zöld karakterszínű mezőgazdasági, illetve a piros karakterszínű „Y” kezdetű, lassú jármű rendszámokkal azonosítva vesznek részt a közúti forgalomban, és a mezőgazdaságban alkalmazott pótkocsik nagy része is utóbbival rendelkezik, így jelentős réteget érint majd a rendszámcsere a mezőgazdasági ágazatban.

A hírek szerint a szaktárca uniós irányelveket és rendelkezéseket ültetett át a magyar szabályozásba. A régi rendszámok kivezetésének, cseréjének üteméről – a kezdődátumot kivéve – egyelőre nem áll rendelkezésre bővebb információ.

Hozzászólás

Hozzászólás

Bejegyzés szerzője: Gazdakör Iroda