Az országgyűlés 134 igen, 51 nem szavazat és három tartózkodás mellett elfogadta az Innovációs és Technológiai Minisztérium jogharmonizációs célú előterjesztését, amely szerint 2021 január 1-től, egységes „I” kezdőbetűs rendszámba vonnák össze a jelenlegi E, M, SP, P és Z betűjelű, ideiglenes rendszámtáblákat.Ezzel egy időben megszűnnek az ideiglenes behozatali vámeljárás alá vont járműre kiadott ideiglenes V betűjelű, valamint a lassú járművek speciális, fehér alapon, piros Y kezdetű rendszámai is. Állítólag a kivezetés a járműtulajdonosok részére nem jelent majd adóteher-növekedést.

Bő egy év és ezektől a rendszámoktól búcsúzhatunk

Mivel jelenleg a mezőgazdasági traktorok és önjáró gépek jelentős része „M” betűjelzésű, zöld karakterszínű mezőgazdasági, illetve a piros karakterszínű „Y” kezdetű, lassú jármű rendszámokkal azonosítva vesznek részt a közúti forgalomban, és a mezőgazdaságban alkalmazott pótkocsik nagy része is utóbbival rendelkezik, így jelentős réteget érint majd a rendszámcsere a mezőgazdasági ágazatban.

A hírek szerint a szaktárca uniós irányelveket és rendelkezéseket ültetett át a magyar szabályozásba. A régi rendszámok kivezetésének, cseréjének üteméről – a kezdődátumot kivéve – egyelőre nem áll rendelkezésre bővebb információ.