Zöldítés – a csávázott vetőmag alkalmazása sem megengedett

Zöldítés – a csávázott vetőmag alkalmazása sem megengedett

Néhány változás történt a növényvédő szerek használatára vonatkozó előírásokban. Továbbá az Európai Bizottság is új állásfoglalást adott ki ezzel kapcsolatban.

A zöldítés 2018. évi változásaival kapcsolatosan az agrárkamara honlapján felhívja a figyelmet, hogy a zöldítés során EFA-ként elszámolni kívánt táblaszintű területeken a vetéstől betakarításig, illetve a kötelező fenntartási időszakban növényvédő szer használata nem megengedett.

A korábbi iránymutatástól eltérően az Európai Bizottság állásfoglalása szerint a csávázott vetőmag alkalmazása sem megengedett, mivel annak elvetésével a magra juttatott növényvédő szer aktivizálódik és ugyanúgy jelen lesz a területen.

A növényvédőszer-használati tilalommal érintett időszakok ökológiai jelentőségű terület típusonként:

  •  parlagon hagyott terület esetében: a pihentetés időtartama alatt (tárgyév jan. 1- aug. 31.);
  •  ökológiai jelentőségű másodvetés esetében: a kötelező fenntartás alatt (vetéstől számított 60 nap);
  •  nitrogénmegkötő növény esetében:
  •  egynyári kultúra esetén: vetéstől betakarításig;
  •  évelő kultúra esetén: termesztési időszak alatt;
  •  termelés alatt álló erdőszélek mentén fekvő támogatható hektársáv: a sávon termelt növénykultúra vetésétől betakarításáig.

Az évelő nitrogénmegkötő kultúráktól eltekintve a fenti EFA-területeken nem megengedett a csávázott vetőmag alkalmazása. Az évelő nitrogénmegkötő növényeknél azonban a növényvédőszer-mentességet a termesztési időszak alatt (május 1-jétől szeptember 30-ig) kell biztosítani, amely időszak teljes tartamában az adott évelő növénykultúrának a területen kell lennie. Ez igaz a telepítés évére is, ezért a növénykultúra telepítésére tárgyév május 1. előtt kell, hogy sor kerüljön. Ez nem esik bele a növényvédőszer-használati tilalommal érintett időszakba, így ebben az egy esetben csávázott vetőmag is vethető.

A csávázott vetőmag alkalmazását a gazdálkodóknak az egységes kérelemben tett nyilatkozattal és gazdálkodói napló vonatkozó betétlapjainak vezetésével kell igazolnia, amelyet a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzés keretében jogosult ellenőrizni.

A zöldítésben elszámolni kívánt területeikre szánt vetőmag vásárlásánál a fenti szabályokra legyenek figyelemmel!

Forrás: agrotrend.hu

Hozzászólás

Hozzászólás

Bejegyzés szerzője: Gazdakör Iroda