Ennyi támogatást már megkaptak idén a gazdák

Az agrárium és a vidék fejlesztését célzó támogatásokra 211,1 milliárd forint kifizetése valósult meg idén 2017. június 30-ig. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet összesítette az idei első félévben agrár- és vidékfejlesztésre kifizetett forrásokat. Az összeg mérséklődött az előző év azonos időszakához képest.

A korábbi gyakorlathoz hasonlóan továbbra is a közvetlen termelőknek nyújtott támogatások domináltak az agrár- és vidékfejlesztési támogatások között. Az ágazatba érkezett összes támogatás (211,1 milliárd forint) több mint 60 százaléka közvetlen támogatás formájában jutott el a kedvezményezettekhez. A támogatási összeg további 20,2 százaléka (42,7 milliárd forint) a vidékfejlesztési intézkedésekre irányult, 15,1 százaléka (31,8 milliárd forint) pedig a nemzeti támogatások jogcímein került kifizetésre. A Piaci és egyéb intézkedésekre a támogatások kisebb hányadát (3,3 százalék), 7,0 milliárd forintot fordítottak.

Agrár- és vidékfejlesztési támogatások, 2016 és 2017

Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások keretében 2017. június 30-ig folyósított összeg az előző év azonos időszakához képest mintegy 155 milliárd forinttal volt kevesebb, amely csökkenés a közvetlen termelői támogatásoknál jelentkezett legnagyobb mértékben.

Agrár- és vidékfejlesztési támogatások főbb jogcímeinek kifizetései, 2016 és 2017

A mérséklődés továbbra is az előző év végi jelentős előleg- és részfizetésnek tulajdonítható. Emellett a vidékfejlesztési támogatások keretében és a nemzeti támogatásokra kifizetett összeg egyaránt mérséklődött az előző év azonos időszakához képest, előbbi 33,3, utóbbi 26,0 milliárd forinttal. A nemzeti támogatások alacsonyabb mértéke főként abból adódik, hogy a tejágazati válság kezelésére irányuló támogatások, illetve az Átmeneti Nemzeti Támogatások (ÁNT) egyes jogcímein nyújtott támogatások javarészt vagy teljes egészében (Nemzeti tejtámogatás) előleg formájában már a tárgyévben kifizetésre kerültek.

Az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokra folyósított összeg a korábbi évekhez hasonlóan nagyobb részben (78,5 százalék) uniós forrásból, 21,5 százalékban pedig hazai költségvetésből tevődött össze. A társfinanszírozással megvalósult támogatásokra uniós forrásból 33,4, hazai költségvetésből 13,5 milliárd forintot fordítottak, ezáltal a finanszírozási arány mintegy 80-20 százalékot tett ki.

Agrár- és vidékfejlesztési támogatások forrásai, 2017. I-II. negyedév

A termelőknek nyújtott közvetlen támogatásokra folyósított 129,6 milliárd forint több mint fele (69,3 milliárd forint) továbbra is a zöldítés keretében jutott el a gazdálkodókhoz. A támogatások további jelentős részét, 20,7 százalékát a területalapú támogatások képezték, emellett a termeléshez kötött támogatási jogcímek 9,8 százalékos, a szálas és szemes fehérjenövények támogatása pedig 5,9 százalékos arányt képviselt a közvetlen támogatások között.

Közvetlen támogatások megoszlása, 2017. I-II. negyedév

A nemzeti támogatások jogcímeire összességében 31,8 milliárd forint támogatási összeg kifizetése valósult meg 2017. június 30-ig. A nemzeti támogatások között továbbra is a Nemzeti agrártámogatások jogcímeire megvalósult kifizetés dominált, a hazai költségvetésből nyújtott támogatások 80,5 százaléka ezen a jogcímen jutott el a kedvezményezettekhez.

A nemzeti támogatások főbb jogcímeinek kifizetései, 2017. I-II. negyedév

Az állattenyésztési ágazat 38,5 milliárd forint támogatásban részesült az első fél évben, amelyet mintegy 64-36 százalékos arányban finanszíroztak hazai, illetve európai uniós forrásból.

A szántóföldi növénytermesztő gazdaságok együttesen 108,4 milliárd forint támogatásban részesültek az első fél évben. A korábbi gyakorlatnak megfelelően a támogatási összeget szinte teljes egészében európai uniós forrásból fizették ki, míg a hazai költségvetésből az ágazat támogatásának 2,2 százalékát folyósították.

A kertészeti ágazat 12,4 milliárd forint támogatásban részesült az első fél év során. A támogatási összeg javarészt (80,5 százalék) európai uniós forrásból, kisebb részben (19,5 százalék) pedig hazai költség-vetésből származott.

További részlet

Forrás: Agrotrend.hu

Hozzászólás

Hozzászólás

Bejegyzés szerzője: Gazdakör Iroda