Megkezdik a levont összegek visszatérítését

A pénzügyi fegyelem alkalmazása miatt a tagállamoknak minden évben csökkentést kell végrehajtaniuk a 2.000 eurót meghaladó közvetlen támogatások esetében. A Magyar Államkincstár megkezdi a 2016. évi pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítések kifizetését.

A csökkentési együtthatót, amelyet a 2.000 eurót meghaladó részre kell alkalmazni, egy adott kérelmezési évre vonatkozóan a Bizottság határozza meg. A levont összegekből keletkező tagállami befizetésekből hozza létre évente az Európai Unió azt a krízistartalékot, amelynek célja a mezőgazdasági termelést vagy értékesítést érintő súlyos válságok kezelése. Amennyiben a pénzügyi év végéig a tartalék nem kerül felhasználásra, a Bizottság visszatéríti azt a tagállamoknak. A tagállam feladata, hogy a termelőknek a levont összegeket kifizesse.

Magyarország a 2016. évi kérelmekre vonatkozóan 15,07 millió euró (mintegy 4,6 milliárd forint) csökkentést alkalmazott.

Mivel a krízistartalék az idén nem került felhasználásra, ezen összeg most a jogosult termelők részére kifizethetővé vált.

A folyósítást a Magyar Államkincstár hivatalból indult eljárás keretében 2017. október 15-ig megvalósítja.

A visszatérítésre azok a mezőgazdasági termelők jogosultak, akik

  • a 2016. évben közvetlen támogatás iránti kérelmet nyújtottak be,
  • közvetlen támogatásaik összege a 2 000 eurót meghaladták,
  • valamint 2017. szeptember 21-ig jogerőre emelkedett olyan határozattal rendelkeznek, amely alapján pénzügyi fegyelemből adódó támogatás-csökkentés történt.

A visszatérítés összegéről a Kincstár az alkalmazott csökkentés arányában hoz határozatot.

Felhívják az érintettek figyelmét arra, hogy az ügyfél-nyilvántartásban szereplő bankszámlaszámuk és egyéb, a kifizetéshez szükséges adataik helyességét ellenőrizzék. Amennyiben a megadott adatokban változás történt, haladéktalanul kezdjék meg annak módosítását, különben október 15. után elveszítik jogosultságukat a kifizetésre.

Figyelem!

A 2017. október 15-ig történő, pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszafizetések nem keverendőek össze a 2017. évi egységes kérelem keretében benyújtott kérelmekhez kapcsolódó előleg kifizetésekkel.

Forrás: Agrotrend.hu

Hozzászólás

Hozzászólás

Bejegyzés szerzője: Gazdakör Iroda