Tanyafejlesztésen gondolkodsz? Így tudsz rá állami pénzt szerezni

A tanyafejlesztési program keretében öt célterületre pályázhatnak majd a tanyán élők, amelyre közel 1 milliárdot szán a Földművelésügyi Minisztérium nemzeti forrásból. A napokban megjelent rendelet szerint támogatást az alföldi tanyás térségben található települési önkormányzatok, önkormányzati társulások, egyházi jogi személyek, civil szervezetek, nonprofit szervezetek, magánszemélyek, őstermelők vagy egyéni vállalkozók igényelhetnek.

 A Tanyafejlesztési Program már tavaly is sikeres volt, hiszen akkor a közel 730 milliós nemzeti forrásból összesen 253 db nyertest projekt finanszírozását biztosította a minisztérium. Ezeknek a nyertes projekteknek 2017. április 30-ig kell megvalósítaniuk a pályázataikban vállalt fejlesztéseket.

A napokban a Magyar Közlöny 60. számában megjelent FM rendelet (20/2017. (IV. 26.)) szerint idén is elindítja a tárca a nemzeti forrásból finanszírozott programot, mely keretében a tanyán élők a következő célterületekre vehetik igénybe a támogatást.

 • a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez
 • a tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításához és fejlesztéséhez
 • a tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztésekre
 • az országos zártkerti szociális mezőgazdálkodás elterjesztését támogató mintaprogramokhoz
 • a Tanyafejlesztési Program továbbfejlesztését szolgáló mintaprogramokhoz

Néhány tudnivaló

 • A támogatás forrása a 2017. évi központi költségvetésből kerül finanszírozásra. A támogatás pontos összegét, majd a pályázati felhívások tartalmazzák, de tavaly novemberben V. Németh Zsolt, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár közel 1 milliárdos keretösszegről beszélt.
 • Minden célterületek vonatkozóan külön pályázati felhívások készülnek, amelyeket a minisztérium a kormányzati portálon és a Herman Ottó Intézet saját honlapján teszi közzé.
 • A fent említett célterületekre igényelhető támogatásra jogosultak az alföldi tanyás térségben található olyan települési önkormányzatok, az alföldi tanyás térségben található önkormányzati társulások, egyházi jogi személyek, amelyek tanyagondnoki szolgálatot működtetnek; az alföldi tanyás térségben működő tanyagondnoki szolgálatokat összefogó civil szervezetek; az alföldi tanyás térség településein székhellyel rendelkező és ott működő nonprofit szervezetek; a magánszemélyek, őstermelők vagy egyéni vállalkozók.
 • A nyerteseknek a megítélt támogatás legfeljebb 75%-os mértékéig – a szerződésben rögzített feltételek szerint – támogatási előleg nyújtható.
 • Azon célterületek esetében, ahol magánszemély jogosult a támogatásra feltétel, hogy a fejlesztés tárgyát képező ingatlan tulajdoni lapján ne szerepeljen végrehajtási jog bejegyzés.
 • A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az ügyfélnek a nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget kell tenni vagy igazolni kell, hogy kérelmezte nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe.
 • Az ügyfeleknek nyilatkozni kell arról, hogy korábban részesültek-e már csekély összegű támogatásban.

Támogatás mértéke

A rendelet szerint célterületenként a következő az igényelhető támogatás mértéke

 • 1. célterület esetében vannak olyan meghatározott célok, melyek esetében az összes jogosult, elszámolható költség legfeljebb 90%-a, de vannak olyan meghatározott célok, ahol legfeljebb 100%-a
 • 2. célterületnél az összes jogosult, elszámolható költség a pályázat benyújtásának időpontjában 40. életévét betöltött pályázó esetében legfeljebb 75%-a, a pályázat benyújtásának időpontjában 40. életévét be nem töltött pályázó esetében legfeljebb 90%-a
 • 3. célterület esetében az összes jogosult, elszámolható költség legfeljebb 75%-a
 • 4. célterület esetében az összes jogosult, elszámolható költség legfeljebb 100%-a
 • 5. célterületnél a 40. életévét betöltött természetes személy, őstermelő vagy egyéni vállalkozó, úgy az összes jogosult, elszámolható költség legfeljebb 75%-a, a 40. életévét be nem töltött pályázó esetében az összes jogosult, elszámolható költség legfeljebb 90%-a, az önkormányzat, egyházi jogi személy, valamint nonprofit szervezet esetében az összes jogosult, elszámolható költség legfeljebb 100%-a

A földművelésügyi miniszter 20/2017. (IV. 26.) FM rendelet: “a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2017. évi igénybevételének feltételeiről” teljes szövege a Magyar Közlöny 60. számában olvasható.

Forrás: Portfolió.hu

Hozzászólás

Hozzászólás

Bejegyzés szerzője: Gazdakör Iroda