Hogyan érvényesíthető az őstermelői igazolvány március 20-ig?

Az őstermelők 2017. március 20-ig érvényesíthetik igazolványukat annak érdekében, hogy őstermelői jogviszonyuk folyamatos legyen és az őstermelőként történő értékesítési tevékenységüket idén is jogszerűen folytathassák. Az érvényesítési folyamatot foglaljuk össze.

Azok az őstermelők, akik hatályos igazolványuk mellett még nem rendelkeznek a 2017. adóévre vonatkozó értékesítési betétlappal, annak kiváltását – a jogfolytonosság megőrzése érdekében – 2017. március 20-ig kérelmezhetik. A március 20-ig történő érvényesítéssel az igazolvány érvényessége 2017. január 1. napjára visszamenőleges, ezáltal biztosítható az őstermelői jogviszony folyamatossága.
Az őstermelői igazolványok érvényesítését, azaz az igazolványhoz tartozó értékesítési betétlap kiállítását továbbra is az ügyfél bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei kamarai ügyintéző szervezeténél, a kiállító falugazdásznál kell kérelmezni. A kérelmet az ügyfél által közölt adatok alapján a falugazdász állítja elő. Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos valamennyi ügyintézés alkalmával – így az igazolvány érvényesítése, értékesítési betétlap kérelmezése esetén is – az őstermelőnek, közös igazolvány esetén az őstermelő családtagoknak is személyesen kell jelen lenniük.
Amennyiben a személyes megjelenés nem biztosítható, úgy – a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése alapján – az őstermelő helyett eljáró személy képviseleti jogosultságát közokiratban foglalt meghatalmazással, vagy egészségügyi állapotra való tekintettel a kezelőorvos által kiállított igazolással, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással kell igazolni. A kérelmező őstermelő – közös igazolvány esetén a kérelmező őstermelő családtagok személyazonosságainak megállapítására alkalmas – érvényes igazolványának (például személyazonosító igazolvány vagy útlevél, vagy 2001. január 1-je után kiadott kártya formátumú vezetői engedély), valamint az érvényesítendő őstermelői igazolványnak is rendelkezésre kell állnia az ügyintézés során.
Amennyiben a kérelem kizárólag az igazolvány érvényesítésére vonatkozik és adatváltozás okán adatmódosítás kérelmezésére nem kerül sor, úgy az ügyintézés azonnali. Ellenkező esetben csak az adatmódosítás kérelmezése, illetve adatváltozás átvezetése után biztosítható az érvényes őstermelői igazolvány. Az őstermelői igazolvány érvényesítését a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara továbbra is díjmentesen végzi.
Tekintve, hogy március 20. közeli dátum, és jelentős a még nem érvényesített igazolvánnyal rendelkező, őstermelőként nyilvántartottak száma, ezért kérjük, hogy a várható torlódások elkerülése érdekében minél hamarabb keressék fel a bejelentett lakóhelyük, vagy a tartózkodási helyük szerint illetékes falugazdászt az ügyintézés céljából. Az ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok elérhetőségei megtalálhatók a NAK portálján címen.

Felhívjuk azon őstermelők figyelmét, akiknek nem a jogvesztő, 2017. március 20-án lejáró határidő miatt szükséges az őstermelői tevékenységével kapcsolatos ügyintézés, illetve a határidőig őstermelőként történő értékesítést sem terveznek, ami miatt érvényes igazolvánnyal kellene rendelkezniük, lehetőség szerint a határidő lejártát követően intézzék őstermelői igazolványával kapcsolatos ügyeit.

Forrás: NAK.hu

Hozzászólás

Hozzászólás

Bejegyzés szerzője: Gazdakör Iroda